Logo


Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP

Đăng Ký
I. Thông tin đăng ký
Họ Tên (*) :
Email (*) :
Số điện thoại (*):
Tên Công Ty (*):
Mã xác nhận (*) :
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ !

Tài Liệu KTTC mới

Kế toán đừng làm... Cảnh báo: kế toán đừng để doanh nghiệp mất tiền oan chỉ vì ghi nhận doanh thu không dúng thời điểm....
Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...
Có phải cấp chứng... Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi...
Nghị định...   01/07/2016 - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...
Hạch toán đối... Rất nhiều quan điểm về việc hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế. Vậy hạch toán thế...