Logo

News

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền

Ban Giám đốc công ty SSC mong muốn có một phần mềm kế toán quản trị, xem số liệu tức...

Read more

Công ty Kiểm Toán và Tư Vấn Grant Thorto…

Kenneth Atkison– General Director  “Grant Thornton  đã chuyển sang sử dụng phần mềm AccNet thay thế phần mềm nước ngoài vì...

Read more
  • 1
  • 2

Financial Account Docs

Có phải cấp chứng... Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi...
Hạch toán đối... Rất nhiều quan điểm về việc hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế. Vậy hạch toán thế...