Training services

Unit price service
(VNĐ) Unit as Details
Training cost schedule of AccNet accounting software products
Free training – The training will be concentrated at Lac Viet Company (HCM City) as scheduled fixedly on the third Thursday of each month.
The training will be focused based on subjects - 500.000 VND per day for each person and this will happen in HCM City.
The training will be focused based on customers’ requests - 500.000 VND per day for each person and this will happen in HCM City.
Training directly at customers’ company - 1.000.000 VND per day for each person. This one day training session will give a guide how to use manual software directly in units in HCM City. Customers living outside the above place have to pay additional cost of travel, accommodation for Lac Viet Staff.
- Customers are responsible for arranging machines and equipment used for training.

Financial Account Docs

Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...
Có phải cấp chứng... Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi...
Nghị định...   01/07/2016 - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...
Hạch toán đối... Rất nhiều quan điểm về việc hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế. Vậy hạch toán thế...
Cách xử lý khi... Các công trình xây dựng thường có thời gian xây dựng dài ngày nên việc xác định doanh thu được thực...