Training

AccNetC training course is held monthly at Lac Viet Corp
Time: on the third Thursday of each month.
Location: Room 8.2 on 8th floor - Lac Viet building, 23 Nguyen Thi Huynh St, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City.
Please register to join by filling in the form below. Our customer service will contact you 2 or 3 days prior to the training course.

Register

(*) Data required
Captcha (*)

News

Financial Account Docs

Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...
Có phải cấp chứng... Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi...