Logo

Báo cáo động AccNet BIS - AccNetBA

 

- Truy xuất dữ liệu từ AccNetBA để tạo vô số báo cáo phân tích theo ý muốn chỉ với thao tác kéo, thả cực kỳ đơn giản.

- Cung cấp số lượng báo cáo “vô tận” bằng cách thêm, bớt, thay đổi vị trí các yếu tố phân tích.

- Báo cáo được thể hiện dưới dạng bảng hoặc dưới dạng biểu đồ.

- Cho phép đào sâu dữ liệu từ tổng hợp đến chi tiết.

- Phân tích dữ liệu theo các chủ đề cụ thể: Phân tích bán hàng, phân tích chi phí, phân tích tồn kho và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phân tích, so sánh dữ liệu theo thời gian; phân tích tỷ lệ, phần trăm trên tổng số; top những chỉ tiêu cao nhất, thấp nhất…

- Nhà quản lý dễ dàng tự tạo bất kỳ báo cáo nào khi cần.

 

Bao-cao-dong-AccNet-BIS

Phân tích báo cáo động AccNet BIS