Logo

Báo cáo động AccNet BIS - AccNetERP

 

- Phân hệ Báo cáo động AccNet BIS truy xuất dữ liệu từ phần mềm AccNetERP để tạo vô số báo cáo phân tích theo ý muốn chỉ với thao tác kéo, thả cực kỳ đơn giản.
- Cung cấp số lượng báo cáo động “vô tận” bằng cách thêm, bớt, thay đổi vị trí các yếu tố phân tích.
- Báo cáo động được thể hiện dưới dạng bảng hoặc dưới dạng biểu đồ.
- Cho phép đào sâu dữ liệu từ tổng hợp đến chi tiết.
- Phân tích dữ liệu theo các chủ đề cụ thể: Phân tích bán hàng, phân tích chi phí, phân tích tồn kho, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
- Phân tích, so sánh dữ liệu theo thời gian; phân tích tỷ lệ, phần trăm trên tổng số; top những chỉ tiêu cao nhất, thấp nhất…
- Nhà quản lý dễ dàng tự tạo bất kỳ báo cáo nào khi cần.

bao-cao-dong-erp

 

 Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP