Logo

Đào tạo

 

Dịch vụ Đơn giá 
(VNĐ)
Đơn vị tính Mô tả chi tiết
Biểu phí đào tạo sản phẩm Phần mềm kế toán Cloud AccNetC  
Đào tạo miễn phí Free   Đào tạo tập trung tại Lạc Việt (Hồ Chí Minh) theo lịch cố định vào thứ 5 của tuần thứ 3 hàng tháng
Đào tạo tập trung theo chuyên đề 500.000 Người/ngày Đào tạo tập trung 01 ngày tại Hồ Chí Minh
Đào tạo tập trung theo yêu cầu khách hàng 500.000 Người/ngày Đào tạo tập trung 01 ngày tại Hồ Chí Minh
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị 1.000.000 Người/ngày - Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 01 ngày tại Hồ Chí Minh. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Lạc Việt.
- Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.

Tài Liệu KTTC mới

Kế toán đừng làm... Cảnh báo: kế toán đừng để doanh nghiệp mất tiền oan chỉ vì ghi nhận doanh thu không dúng thời điểm....
Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...
Có phải cấp chứng... Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi...
Nghị định...   01/07/2016 - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...
Hạch toán đối... Rất nhiều quan điểm về việc hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế. Vậy hạch toán thế...