Logo

Tư vấn triển khai

Lạc Việt áp dụng quy trình quản lý đề án thống nhất để thực hiện hiệu quả các yêu cầu và mong muốn của khách hàng theo tiêu chuẩn CMMI.

tuvantrienkhai
Pha 1: Định Hướng (Envisioning): Chuyên viên kinh doanh và tư vấn của Lạc Việt cùng khách hàng làm sáng tỏ và hiểu rõ thống nhất về những yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Giúp khách hàng hiểu rõ những thách thức, rủi ro và lợi ích đạt được trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin để đạt được những mong muốn của mình. Đánh giá tính khả thi của đề án, nêu lên được lợi ích tài chính trước và sau khi triển khai hệ thống mới.

Pha 2: Hoạch định (Planning): Hai bên phân tích chi tiết các yêu cầu, mô tả các yêu cầu, (phân tích lý tưởng) nêu được hết các điều kiện và ràng buộc về nghiệp vụ và kỹ thuật trong một tài liệu gọi là: Bảng đặt tả yêu cầu và Bảng lịch trình công việc kèm theo. Đồng thời nhóm tư vấn triển khai sẽ nghiên cứu 1 cách kỹ lưỡng yêu cầu & qui trình hiện tại trên cơ sở đó đề xuất qui trình tương lai khi sử dụng hệ thống mới. Phân tích khoảng cách giữa qui trình mà doanh nghiệp đang thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại khác biệt như thế nào khi triển khai hệ thống mới, mô tả chi tiết phần việc giảm đi, lợi ích mang lại, phần việc tăng lên trong hệ thống mới. Thành lập nhóm đề án chung. Xây dựng chính sách quản lý đề án, kênh truyền thông, phương pháp luận triển khai đề án.

Pha 3: Phát triển (Developing): Quy trình với hệ thống mới được Nhóm đề án xây dựng, cài đặt thử nghiệm. Cấu hình hệ thống. Viết tài liệu cấu hình hệ thống, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Xây các kịch bản nghiệp vụ, các tính huống có thể xảy ra. Phân loại nhóm đối tượng người dùng, bao gồm: nhóm quản lý điều hành (nhóm thừa hưởng dữ liệu), nhóm người dùng chính thiết lập cấu hình hệ thống (key user), nhóm người dùng cuối, nhóm tác nghiệp hệ thống (end user). Tổ chức huấn luyện sử dụng cho hai nhóm đối tượng đầu theo tài liệu biên soạn phù hợp để vận hành hệ thống & hỗ trợ nhóm đối tượng thứ hai (key user) đào tạo cho người dùng cuối. Đồng thời trong thời gian này nhóm tư vấn kỹ thuật sẽ phát triển bổ sung những tính năng cũng như yêu cầu trong khuôn khổ phạm vi đề án.

Pha 4: Ổn cố (Stabilizing): Chạy thử nghiệm lần thứ nhất, kiểm nghiệm kết quả, cấu hình lại, tinh chỉnh qui trình. Chạy thử nghiệm lần thứ 2, kiểm nghiệm hiệu quả quy trình và hệ thống mới đối chiếu kết quả đạt được với các yêu cầu đề ra. Khắc phục hết những điểm chưa hài lòng, chưa tối ưu nguồn lực. Chạy chính thức hệ thống, trong giai đoạn này nhóm tư vấn sẽ hỗ trợ người dùng nếu cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào. Cùng với người dùng kiểm tra dữ liệu chạy chính thức, so sánh kết quả với hệ thống cũ, đánh giá kết quả đạt được.

Pha 5: Chuyển giao (Deployment): Bộ phận tư vấn triển khai chuyển giao toàn bộ tài liệu qui trình nghiệp vụ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản lý đề án, tài liệu đặc tả kỹ thuật cũng như đào tạo bộ phận IT tại doanh nghiệp sở hữu & tự vận hành hệ thống mới. Trong thời gian đầu chính thức vận hành hệ thống nhóm tư vấn vẫn tiếp tục hỗ trợ người dùng qua điện thoại, fax, email hoặc tại chỗ người dùng để đảm bảo quá trình vận hành hệ thống được suôn sẻ. Khách hàng làm chủ hoàn toàn quy trình và hệ thống, cùng tổng kết rút kinh nghiệm kết thúc đề án.

Tài Liệu KTTC mới

Kế toán đừng làm... Cảnh báo: kế toán đừng để doanh nghiệp mất tiền oan chỉ vì ghi nhận doanh thu không dúng thời điểm....
Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...
Có phải cấp chứng... Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi...
Nghị định...   01/07/2016 - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...
Hạch toán đối... Rất nhiều quan điểm về việc hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế. Vậy hạch toán thế...