Logo

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán AccNetC

 

Tài liệu hỗ trợ hướng dẫn  sử dụng phần mềm kế toán Online AccNetC

- Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn khai báo thông tin ban đầu trên phần mềm kế toán AccNetC

 

Khai báo các thông tin ban đầu trên phần mềm kế toán Online AccNetC để đưa vào sử dụng.

- Thiết lập các thông tin chung

- Khai báo danh mục

- Khai báo số dư ban đầu

- Khai báo và phân quyền cho người sử dụng

Hướng dẫn đăng ký & đăng nhập phần mềm kế toán AccNetC Online

 

 Tài liệu hỗ trợ hướng dẫn đăng ký và đăng nhập khi sử dụng phần mềm kế toán Online AccNetC

- Hướng dẫn đăng ký 

- Hướng dẫn đăng nhập sử dụng

Hướng dẫn cài đặt PrintClient

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình sử dụng phần mềm PrintClient cho phần mềm kế toán AccNetC Online. Phục vụ việc in chứng từ, báo cáo trực tiếp từ phần mềm khi sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Chrome.

Tải ứng dụng tại đây: PrintClient

Tài liệu hướng dẫn: HDSD PrintClient

 

Hướng dẫn cài đặt Excel AddIn

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình sử dụng Tool Excel AddIn cho Excel, hỗ trợ liên kết dữ liệu từ mềm kế toán AccNetC . Phục vụ việc xem báo cáo tài chính trên excel

Tải ứng dụng tại đây: ExcelAddIn

Tài liệu hướng dẫn: HDSD ExcelAddIn

Brochure sản phẩm AccNet

 Brochure sản phẩm AccNet - Giải pháp tài chính kế toán Doanh nghiệp.

brochure

Teamview hỗ trợ từ xa

Với phần mềm TeamViewer, nhân viên tư vấn của Lạc Việt có thể truy cập và thao tác trực tiếp trên máy tính của khách hàng để tìm hiểu, phát hiện và chỉnh sửa những sai sót hay những thắc mắc mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng các phần mềm.

Tài Liệu KTTC mới

Kế toán đừng làm... Cảnh báo: kế toán đừng để doanh nghiệp mất tiền oan chỉ vì ghi nhận doanh thu không dúng thời điểm....
Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...
Có phải cấp chứng... Doanh nghiệp trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, phải khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Khi...
Nghị định...   01/07/2016 - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...
Hạch toán đối... Rất nhiều quan điểm về việc hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế. Vậy hạch toán thế...