Logo

Hỗ Trợ

Bên cạnh việc lắp đặt và chuyển giao hệ thống, Lạc Việt còn cung cấp dịch vụ hướng dẫn sử dụng đầy đủ, nhiệt tình cho khách hàng.

Công tác đào tạo sẽ giúp cho các chuyên viên vận hành và khai thác tốt hệ thống, tự xử lý thông tin, giảm thiểu những rủi ro và sai sót. Do vậy các khóa đào tạo sử dụng cũng là một khâu quan trọng trong quá trình triển khai và chuyển giao công nghệ của Lạc Việt.

Thành viên tham gia các khóa đào tạo này thường là các trưởng bộ phận tại công ty và các đơn vị thành viên, các chuyên viên tham gia vào việc cập nhật thông tin, dữ liệu vận hành khai thác hệ thống AccNet.

Khi tham gia vào khóa đào tạo này, các thành viên sẽ được phân chia theo từng cấp độ vận hành và đào tạo theo từng khóa với các nội dung cơ bản chính yếu: Mục đích, chức năng nghiệp vụ theo từng phân hệ của hệ thống AccNet.

Bên cạnh đó, các thành viên trong nhóm vận hành và quản lý của hệ thống AccNet tại công ty sẽ được đào tạo chuyên sâu về các vấn đề:

  • Sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ cơ bản của bài toán hệ thống.
  • Sử dụng các tập tin văn bản dưới dạng trực tuyến, các file help online.
  • Hướng dẫn đọc và sử dụng tài liệu.
  • Hướng dẫn về quản trị hệ thống (OS, Database...).

Tin tức

Tài Liệu KTTC mới

Kế toán đừng làm... Cảnh báo: kế toán đừng để doanh nghiệp mất tiền oan chỉ vì ghi nhận doanh thu không dúng thời điểm....
Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...