Logo

Hỗ trợ qua điện thoại

Trung tâm Call Center của Lạc Việt - là đầu mối ghi nhận toàn bộ các nhu cầu, ý kiến của Khách hàng. Tiếp nhận thông tin xử lý kịp thời, mọi thông tin liên quan đều được ghi nhận vào CRM để theo dõi. Quy trình xử lý yêu cầu của khách hàng diễn ra chặt chẽ gồm các bộ phận liên quan trong dự án AccNetC.

Nhân viên tư vấn của Lạc Việt sẽ trả lời ngay khi nhận thông tin qua điện thoại, fax, email,... không quá 01 giờ và phản hồi không quá 04 giờ làm việc.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến đóng góp của khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Hotline: (+84-8) 38 444 929

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin tức

Tài Liệu KTTC mới

Kế toán đừng làm... Cảnh báo: kế toán đừng để doanh nghiệp mất tiền oan chỉ vì ghi nhận doanh thu không dúng thời điểm....
Bàn về tái cơ cấu... Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho...