Logo

Kế toán giá thành - AccNetERP

 

Kế toán giá thành trong Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP được thiết kế linh hoạt có thể đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính.

- Phương pháp giản đơn

- Phương pháp Hệ số, tỷ lệ

- Giá thành định mức (NVL định mức + CP SX thực tế)

- Giá thành công đoạn

Phần mềm kế toán quản lý giá thành chuyên sâu:

- Chi tiết theo từng công đoạn

- Yếu tố chi phí: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản lý doanh nghiệp…

- Ứng xử chi phí: Biến phí, định phí

Với sự hỗ trợ của phân hệ kế toán giá thành, giá thành được cập nhật tự động cho thành phẩm nhập kho.

Giá thành bán thành phẩm được cập nhật tự động vào chi phí nguyên vật liệu cho công đoạn tiếp theo.

ke-toan-gia-thanh-erp

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP