Logo

Demo AccNetC Online

 

Thông tin đăng nhập sử dụng Demo phần mềm kế toán AccNetC Online:

Đường dẫn truy cập: http://accnet.cloud.com.vn/accnetcdemo

Tên đăng nhập: demo

Mật khẩu: 123456789

Năm tài chính: 2015

Số liệu phát sinh: 03/2015

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Video giới thiệu về sản phẩm: Tại đây 

 

Để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn sử dụng Phần mềm kế toán Cloud AccNetC vui lòng liên hệ:

Công Ty CP Tin Học Lạc Việt

Hotline: (+84-8) 3842 3333 (Ext: 566)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.