Logo

Quản lý mua hàng - AccNetERP

 

Phân hệ Quản lý mua hàng của AccNetERP hỗ trợ:
- Quy trình mua hàng: Báo giá -> Tạo đơn hàng -> Nhập kho -> Hoá đơn
- Phê duyệt đơn hàng
- Nhận hàng nhiều lần, ra hoá đơn một lần
- So sánh giá giữa các nhà cung cấp
- Quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu của nhà cung cấp
- Quản lý mua hàng nhập khẩu
- Mua hàng theo hợp đồng
- Phân bổ chi phí mua hàng
- Quản lý mua hàng thanh toán ngay
- Kiểm soát nhận hàng thừa, thiếu, vượt định mức
- Mua hàng có theo dõi lô, số seri
- Thống kê mua hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau: mặt hàng, nhà cung cấp, vị trí địa lý, phân nhóm nhà cung cấp...
- Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác

Hoadonmuahang accnetcerp

ke-toan-mua-hang-erp

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP