Logo

Quản lý bán hàng - AccNetBA

 

- Theo dõi các nghiệp vụ về bán hàng hóa hay bán dịch vụ, thu tiền bán hàng, xử lý hàng bán trả lại, giảm giá, cấn trừ công nợ hóa đơn,… Quản lý hạn mức tín dụng và điều khoản thanh toán từng khách hàng, báo cáo phân tích về công nợ phải thu, phân tích bán hàng, tính thưởng phạt nợ quá hạn.

- Lập sổ chi tiết công nợ phải thu và bảng cân đối công nợ phải thu theo tiền hạch toán và nguyên tệ gốc.

- Lựa chọn phương pháp theo dõi công nợ theo từng tài khoản công nợ: chi tiết hóa đơn hay tổng hợp đối tượng.

- Theo dõi công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, hợp đồng, công trình, đề án,…

- Tính tuổi nợ phải thu với số ngày trong chu kỳ linh hoạt.

- Tính thưởng phạt nợ phải thu quá hạn.

- Tự động in biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.

- Phân tích bán hàng theo nhiều tiêu thức kết hợp khác nhau: Mã hàng hóa, hợp đồng, khách hàng, nhân viên bán hàng, khu vực, thị trường, tỉnh thành,…

- Quản lý hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán theo từng khách hàng, cảnh báo khi nhập liệu bán hàng vượt hạn mức.

- Tự động cập nhật giá bán từ hóa đơn bán hàng mới nhất vào danh mục giá.

- Quản lý danh mục dịch vụ và in báo cáo cung cấp dịch vụ.

- Tính và tự động lập các bảng kê Thuế GTGT đầu ra.

- Hiển thị số dư công nợ phải thu ngay trong màn hình nhập liệu thanh toán của khách hàng.

- Bán hàng thu tiền ngay: Cho phép thu tiền và in phiếu thu ngay trong màn hình xuất bán hàng.

 

Quan-ly-ban-hang-AccNet9-BA

Quản lý bán hàngAccNetBA