Logo

Quản lý bán lẻ (POS) - AccNetERP

 

Hệ quản lý bản lẻ (POS) của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP giúp quản doanh nghiệp bán lẻ (siêu thị, nhà sách…) quản lý mã vạch vật tư và cho gắn kết thiết bị đọc mã vạch để lập hóa đơn bán lẻ. Hệ thống tự động kết nối với các phân hệ kế toán của AccNetERP để tạo báo cáo tồn kho, phân tích bán hàng và các báo cáo tài chính khác.

Hệ quản lý bán lẻ mang lại nhiều chức năng cần thiết, đáp ứng nhiều yêu cầu của doanh nghiệp.

Chức năng phong phú, thiết lập hệ thống linh hoạt: Phần mềm cho phép quản lý nhiều phương thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, Master Card, Visa Card, phiếu mua hàng, phiếu giảm giá), thiết lập đánh mã số tự động, thanh toán đa nguyên tệ, giao diện đa ngôn ngữ…

Quản lý Thông tin khách hàng thân thiết:

- Quản lý khách hàng thân thiết thông qua mã số thẻ khách hàng thân thiết

- Quản lý phát hành thẻ khách hàng thân thiết

- Tích lũy điểm hoặc giá trị thông qua mỗi lần mua hàng

- Thiết lập chính sách chiết khấu đặc biệt cho khách hàng thân thiết

- Thống kê nhanh chóng chính xác tình trạng khách hàng, số lần mua, số điểm/hoặc giá trị tích lũy

- Hỗ trợ thiết lập chính sách khuyến mại đa dạng

- Khả năng thiết lập chính sách giá và các hình thức khuyến mãi linh hoạt, đa dạng theo từng giai đoạn, theo từng mặt hàng…

- Hình thức khuyến mãi đa dạng: tặng hàng, tặng quà, giảm giá

- Mua hàng thanh toán ngay

- Mua hàng thanh toán đặt cọc

- Đặt hàng, giao hàng

- Xử lý đổi hàng – trả hàng

- Hợp nhất dữ liệu đa chi nhánh, cửa hàng

- Quản lý nợ phải thu

- Quản lý nợ phải trả

- Quản lý phiếu thu; Phiếu chi

- Báo cáo công nợ tổng hợp, chi tiết

- Báo cáo thu chi tổng hợp, chi tiết

- Xuất hoá đơn bán lẻ ngay khi khách hàng thanh toán

- Nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT ngay thì sẽ tạo hóa đơn GTGT từ hoá đơn bán lẻ đã lập và in cho khách hàng

- Tạo hóa đơn GTGT tổng hợp vào cuối ngày dựa trên các hoá đơn bán lẻ trong ngày

- Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ

- Báo cáo tổng hợp tồn kho

- Báo cáo nhập – xuất – tồn kho

- Báo cáo tổng hợp doanh thu

- Báo cáo doanh số bán hàng theo ca, theo ngày, theo nhân viên thu ngân…

- Báo cáo doanh số bán hàng tổng hợp theo nhóm hàng, theo quầy hàng

- Báo cáo kiểm kê quầy

- Báo cáo khách hàng thân thiết

- Báo cáo tình hình thanh toán, đặt cọc

- Báo cáo trả hàng…

- Cùng nhiều báo cáo cần thiết khác

Xử lý bán lẻ chặt chẽ, linh động:

- Mua hàng thanh toán ngay

- Mua hàng thanh toán đặt cọc

- Đặt hàng, giao hàng

- Xử lý đổi hàng – trả hàng

- Hợp nhất dữ liệu đa chi nhánh, cửa hàng

Quản lý công nợ, thu - chi:

- Quản lý nợ phải thu

- Quản lý nợ phải trả

- Quản lý phiếu thu; Phiếu chi

- Báo cáo công nợ tổng hợp, chi tiết

- Báo cáo thu chi tổng hợp, chi tiết

Xuất hóa đơn bán lẻ, hóa đơn GTGT:

- Hệ quản lý bán lẻ xuất hoá đơn bán lẻ ngay khi khách hàng thanh toán

- Nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT ngay thì sẽ tạo hóa đơn GTGT từ hoá đơn bán lẻ đã lập và in cho khách hàng

- Hệ quản lý bán lẻ tạo hóa đơn GTGT tổng hợp vào cuối ngày dựa trên các hoá đơn bán lẻ trong ngày

Hệ thống quản lý bán lẻ báo cáo đầy đủ, đa dạng và hữu ích:

- Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ

- Báo cáo tổng hợp tồn kho

- Báo cáo nhập – xuất – tồn kho

- Báo cáo tổng hợp doanh thu

- Báo cáo doanh số bán hàng theo ca, theo ngày, theo nhân viên thu ngân…

- Báo cáo doanh số bán hàng tổng hợp theo nhóm hàng, theo quầy hàng

- Báo cáo kiểm kê quầy

- Báo cáo khách hàng thân thiết

- Báo cáo tình hình thanh toán, đặt cọc

- Báo cáo trả hàng…

- Cùng nhiều báo cáo cần thiết khác

phan-mem-ke-toan-erp-quan-ly-ban-hang

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP