Logo

Quản lý kho – AccNetBA

 

- Quản lý danh mục vật tư và hạn mức tồn kho tối thiểu, tối đa, ghi nhận các nghiệp vụ điều chuyển kho và điều chỉnh tồn kho, kiểm kê kho, theo dõi tồn kho chi tiết theo số lô/ sê ri, tính giá vốn tồn kho theo nhiều phương pháp, in báo cáo phân tích tồn kho, tính tuổi tồn kho.

- Cung cấp nhiều lựa chọn phương pháp tính giá vốn tồn kho: BQGQ, FIFO, LIFO, thực tế đích danh.

- Mỗi mặt hàng, nhóm hàng có thể chọn áp dụng một phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho khác nhau.

- Khả năng quản lý kho theo nhiều cấp: Tổng kho à Kho à Tài khoản à Ngăn kệ (BIN) à Mã vật tư à Số lô à Số Sêri.

- Tăng khả năng kiểm soát tồn kho với tính năng quản lý kho theo lô, sêri.

- Quản lý vật tư Mua – Bán – Tồn theo nhiều đơn vị tính khác nhau.

- Kiểm soát định mức tồn kho tối thiểu, tối đa, cảnh báo nhập liệu khi nhập kho vượt định mức và xuất kho dưới định mức.

- Theo dõi và in báo cáo nhập xuất vật tư theo từng lý do nhập xuất.

- Tính tuổi hàng tồn kho chậm lưu chuyển.

- Tự động in các chứng từ nhập kho, xuất kho, sổ chi tiết vật tư, thẻ kho, bảng cân đối nhập xuất tồn và nhiều báo cáo quản lý tồn kho khác.

- Hiển thị số dư tồn kho của từng mặt hàng ngay trong màn hình nhập liệu xuất kho.

- Cho phép nhập kho thành phẩm theo giá thành kế hoạch. Cuối kỳ cập nhật lại giá thành thực tế cho các phiếu nhập kho thành phẩm.

 

Quan-ly-kho-AccNet9-BA

Quản lý kho – AccNetBA