Logo

Quản lý kho - AccNetERP

Phân hệ Quản lý kho của AccNetERP hỗ trợ quản lý tồn kho theo tình trạng:

- Tình trạng nhập: Báo giá, đặt hàng, đã thực nhận, đã ra hoá đơn.
- Tình trạng xuất: Báo giá, đặt hàng, đã xuất, đã giao hàng, đã xuất hoá đơn.
Quản lý mặt hàng theo cấu hình, màu sắc, kích thước.
Quản lý tồn kho đa chiều: Quản lý kho, vị trí kho, lô, seri.
Quản lý kho kết hợp giữa tồn kho vật lý (thực nhập, thực xuất) và tồn kho sổ sách (nhập, xuất theo hoá đơn).
Nhập, xuất, tồn kho theo nhiều đơn vị tính.
Kiểm soát lô: Theo dõi tình trạng, tính chất, hiệu lực, hạn sử dụng, truy xuất nguồn gốc của lô.
Cho phép thiết lập chế độ xác nhận thực nhận, thực xuất hàng khi nhập, xuất kho.
Tính giá xuất kho:
- Phương pháp tính giá: FIFO, LIFO, BQGQ, BQGQ cuối kỳ.
- Cấp độ tính giá: Kho, vị trí kho, Lô, Seri.
- Có thể chuyển đổi qua lại giữa các phương pháp.
- Kiểm tra giá nhập, số lượng nhập so với số lượng xuất trước khi tính giá.
Báo cáo các mặt hàng dưới mức tồn kho an toàn.
Danh sách các mặt hàng lỗi thời.
Tính tuổi hàng tồn kho.
Vòng quay hàng tồn kho, top (...) mặt hàng có vòng quay lớn/nhỏ nhất.
Phân loại hàng tồn kho theo ABC.
Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác

ke-toan-quan-ly-tai-khoan

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP