Logo

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) - AccNetERP

 

Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng của AccNetERP hỗ trợ:
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin, quá trình làm việc, các hoạt động marketing nhằm nâng cao doanh số và phục vụ tốt hơn cho khách hàng.
- Quản lý hoạt động kinh doanh.
- Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hỗ trợ doanh nghiệp thu thập, theo dõi và quản lý tốt nhất các hoạt động kinh doanh đặc biệt quản lý các cơ hội bán hàng.
- Quản lý quy trình bán hàng theo các giai đoạn khác nhau và quản lý chặt chẽ các hoạt động giao dịch của nhân viên với khách hàng.
- Theo dõi quản lý các hoạt động phục vụ khách hàng.
- Hỗ trợ xây dựng chiến lược.
- Quản lý các chiến dịch marketing như: Email Marketing, các hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng.
- Quản lý quan hệ khách hàng trong Kinh doanh:
+ Quản lý thông tin khách hàng/ khách hàng tiềm năng
+ Quản lý các cơ hội bán hàng
+ Quản lý lịch sử giao dịch
+ Quản lý báo giá, hợp đồng
+ Quản lý cuộc hẹn với khách hàng
+ Lên lịch hẹn, nhắc lịch cho nhân viên
+ Lập lịch trình chăm sóc khách hàng
- Quản lý quan hệ khách hàng trong Marketing:
+ Quản lý danh sách khách hàng mục tiêu
+ Quản lý các chiến dịch marketing
+ Quản lý các chiến dịch gửi email marketing
+ Gửi Email marketing
+ Ghi nhận thông tin phản hồi
+ Đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch
- Chăm sóc khách hàng:
+ Quản lý lịch sử chăm sóc khách hàng
+ Kiểm soát phản hồi/phản ánh của khách hàng về sản phẩm dịch vụ
+ Quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng
- Call center:
+ Điều phối cuộc gọi
+ Hiển thị thông tin khách hàng khi nhận cuộc gọi
+ Ghi âm cuộc gọi
+ Giám sát quá trình làm việc của các điện thoại viên (agents)
+ Thống kê cuộc gọi
- Báo cáo:
+ Báo cáo danh sách khách hàng hiện có
+ Báo cáo danh sách khách hàng mới có trong ngày, tuần, tháng, quý, năm
+ Báo cáo lịch làm việc của nhân viên với khách hàng
+ Báo cáo danh sách khách hàng tiềm năng
+ Biểu đồ theo dõi lượng tăng giảm khách hàng
+ Báo cáo công nợ khách hàng
+ Báo cáo sản phẩm khách hàng đang sử dụng
+ Báo cáo chiến dịch marketing đến khách hàng
+ Báo cáo danh sách từng nhân viên chăm sóc khách hàng 

CRM

 

 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP