Logo
Xem toàn bộ tài nguyên

Tổng hợp điểm mới Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Cụ thể hướng dẫn các nội dung sau:

Kế toán đừng làm doanh nghiệp bị mất tiền oan vì ghi nhận doanh thu

Cảnh báo: kế toán đừng để doanh nghiệp mất tiền oan chỉ vì ghi nhận doanh thu không dúng thời điểm. Các bạn hãy xem ngay cách khắc phục, điều rất cần cho mùa báo cáo tài chính cuối năm.

Giải đáp áp dụng luật thuế trong doanh nghiệp tháng 11/2016

Hỏi đáp thuế tháng 11: Những thắc mắc của quý khách hàng gửi đến Lạc Việt về việc áp dụng luật thuế mới trong doanh nghiệp đã được bà Trần Thị Lệ Nga, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM giải đáp cặn kẽ.

Giải đáp áp dụng luật thuế trong doanh nghiệp tháng 10/2016

Hỏi đáp thuế tháng 10: Những thắc mắc của quý khách hàng gửi đến Lạc Việt về việc áp dụng luật thuế mới trong doanh nghiệp đã được bà Trần Thị Lệ Nga, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM giải đáp cặn kẽ.

Bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp qua phương thức mua bán nợ

Hiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho các hộ kinh doanh, tuy nhiên, một số quy định mang tính pháp lý đã không còn phù hợp với thực tiễn nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Do vậy, yêu cầu đặt ra là cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý cho phù hợp với thực tiễn và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển. Bài viết phân tích thực trạng tồn tại và định hướng hoàn thiện các quy định pháp lý về chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh.

Tin tức